Vadis is FCA-gecertificeerd voor ontvangst en handel in granen en veevoeding.

graan en graanontvangst

Jaarlijks ontvangen wij veel gerst en tarwe uit de streek. Vadis is FCA-gecertificeerd voor ontvangst en handel in granen en veevoeding. Geleverde granen kunnen geplet of in mengvoeder teruggenomen worden.

  • Gerst
  • Voedertarwe
  • Baktarwe
  • Granen voor terugname
Vadis graan en graanontvangst

tot uw dienst

  • ruwvoederanalyses
  • bodemstaalnames en pH-meting
  • rantsoenberekeningen
  • vrijblijvend bemestingsadvies
  • verhuur van kalkkar
  • weegbrug